Uithakken / slijpen

Het voegwerk van uw gevel kan door verschillende redenen aangetast zijn. Denk hierbij aan diverse weers- of milieu-invloeden of achterstallig onderhoud.

Voor het uithakken van uw oude voegen maken wij gebruik van hakhamers en/of slijptollen. De hakhamers zijn voorzien van speciaal ontworpen beitels die het beschadigen van de omliggende stenen voorkomen of in ieder geval minimaliseren.

Nadat de gevel is uitgehakt is het gebruikelijk om deze met behulp van hoge druk schoon te spuiten voor een betere hechting van de nieuwe voeg.